Hvad er Roskilde Fotomarathon?

Roskilde Fotomarathon er en fotokonkurrence for alle, der elsker at tage billeder med digitalkamera eller mobiltelefon, uanset alder. Børn, unge og familier er lige så velkomne som “professionelle” konkurrencedeltagere.

Konkurrencen går ud på, at du skal fortolke enten:

 1. Den klassiske: 12 emner på 12 timer.
 2. Den børnevenlige: 12 emner på på helt ned 6 timer.

Når konkurrencen begynder, får du udleveret 6 emner. Til hvert emne skal du tage ét billede og emnerne skal fotograferes i den rækkefølge, de er oplistet på. Efter 4 timer vil du på mødestedet få udleveret de sidste 6 emner.

Deltag gerne som familie, og få en hyggelig dag ud af det, hvor I sammen snakker om fortolkning af de sjove eller udfordrende emner.

Billedbutikken vil være åben under hele Fotomarathonet, og man kan her få en kop kaffe, hvis man trænger til en pause undervejs.

Fotoskoletjenesten vil være tilstede under hele arrangementet med fotografer, således at man her altid kan få teknisk support eller anden form for hjælp.

Indlevering af billedfiler kan ske fra kl. 15.00, og sidste frist er kl. 21.00 på Industrivej 21.

Alle deltagere i Roskilde Fotomaraton vil få udleveret et armbind/klistermærke, som bæres under Fotomarathonet som signal om, at man deltager i en fotokonkurrence.

Tilmelding

Du tilmelder dig på www.roskildefotomaraton.dk

Sidste frist for tilmelding er torsdag den 5/6-2020 kl. 24.00

Præmier og bedømmelseskriterier

I  begge alderskategorier (børn og voksne) vil der blive kåret en første, en anden og en tredjeplads for den samlede serie. Fotoserierne bliver bedømt ud fra en helhedsvurdering, hvor idéen bag billederne, kompositionen og ensartetheden i billedkvaliteten vægtes.

Det er vigtigt, at billederne kan fungere både i seriens sammenhæng, men også at de kan stå alene.

Deltagerne med de bedste serier kan kalde sig for vindere af Roskilde Fotomarathon 2019 i hver deres alderskategori.

Der vil endvidere blive kåret de 12 bedste emnefortolkninger. Her vil bedømmelsen alene omhandle løsningen af det enkelte emne.

Sluttelig vil der også blive overrakt en publikumspris, hvor vinderen af denne bliver den fotoserie, som opnår flest point tildelt af publikum. Publikum får mulighed for at stemme på deres favoritserie søndag mellem kl. 14.20 og 14.50.

Bedømmelserne vil blive foretaget af 2 eksterne dommere, som enten har en fotografisk eller kunstnerisk baggrund. Billederne vil blive printet i 13×18 cm. og vil blive ophængt til dommernes bedømmelse som sammenhængende serier i 3 alderskategorier.

Konkurrenceregler:

Kameraindstillinger

Kameraet eller Smartphonen skal indstilles til:

 1. Korrekt dato og tidspunkt inden Roskilde Fotomarathon begynder.
 2. At tage billeder i filformatet JPG.
 3. At tage billeder i formatet 3:2 eller 4:3. Andre billedformater må ikke anvendes.
 4. At tage billeder i S-RGB farver.

Billederne

 1. Billederne skal tages under Roskilde Fotomarathon 2019.
 2. Du skal møde personligt op ved mødestedet, når emnerne uddeles.
 3. Alle billeder skal tages med det samme kamera.
 4. Billederne skal tages i den rækkefølge, emnerne er udleveret i. Dvs. at dit indleverede billede til emne nr. 1 skal være taget før dit billede til emne nr. 2 osv. Det er tidspunktet ifølge billedernes exif-data, som afgør rækkefølgen.
 1. Du må gerne tage flere billeder pr. emne. Men inden du afslutter Roskilde Fotomarathon, skal du slette de billeder, du ikke vil bruge. F.eks. kan du til emne nr. 3 tage 7 billeder, vælge hvilket billede du vil bruge og slette de 6 andre.
 2. Du må gøre alt ved dit kamera før du tager billederne. Dvs. anvende indstillinger på kameraet (f.eks. sort/hvid, sepia, effekter) samt anvende ekstraudstyr i form at blitz, stativ, filtre, afmaskninger og lignende, ligesom du gerne må arrangere optagelsen.
 3. Efterbehandling af billederne er ikke tilladt, uanset om det sker på computer, kamera eller Smartphone. Ved efterbehandling menes enhver ændring af et billede, efter det er taget. Multieksponering regnes for at være efterbehandling og må ikke anvendes.
 4. Det er ikke tilladt at ændre filnavne og exif-data på billederne.
 5. Hvis du vil se dine billeder på en computer, skal du først kopierer dem til computeren og åbne kopierne bagefter. Det er ikke tilladt at kopiere dine billeder fra computeren tilbage til hukommelseskortet, kameraet eller smartphone.
 6. Det er Roskilde Fotomarathons dommere, der suverænt afgør, om konkurrencereglerne er overtrådt.

Deltager du med kamera

 1. Hukommelseskortet skal formateres inden konkurrencen starter, således at kortet er helt tomt.
 2. Når du afslutter, må hukommelseskortet ikke indeholde andre billeder i JPG format end dem, som skal indgå i konkurrencen. Andre filformater (f.eks. RAW) må gerne være på kortet og de vil ikke indgå i konkurrencen.
 3. Ved afslutningen skal du møde personligt op og få aflæst dit hukommelseskort.

Deltager du med Smartphone

 1. Du skal have installeret Dropbox og have en aktiv konto, for at deltage med smartphone.
 2. Du skal have tilstrækkelig mobildata, eller anden internetforbindelse, til at uploade dine billeder.
 3. Ved afslutningen skal du uploade dine billeder. Dette kan evt. også gøres via kabel til telefonen, hvis du medbringer dette.

Gode råd

 1. Sørg for at dit udstyr har fuldt opladte batterier.
 2. Sørg for at have ekstra batterier til din flash og lignende.
 3. Medbring et ekstra hukommelseskort.
 4. Det vil være en god ide at medbringe din oplader og et USB datakabel, som passer til dit kamera.

Vilkår for deltagelse i Roskilde Fotomarathon

Når du tilmelder dig Roskilde Fotomarathon, accepterer du samtidig vilkårene og konkurrencereglerne for Roskilde Fotomarathon, som er defineret i den foreliggende beskrivelse.

Arrangør

Roskilde Fotomarathon arrangeres af frivillige drivkræfter i tæt samarbejde med Billedbutikken og Fotoskoletjenesten.

Birgitte og Margrete Grøn har tidligere været blandt arrangørerne af Holbæk Fotomarathon og er nu initiativtagere til Roskilde Fotomarathon.

Lovgivning

Du skal følge lovgivningen vedr. fotografering og offentliggørelse af fotografier. Du skal især være opmærksom på, hvor du må fotografere og hvem du må fotografere. Det vil altid være en fordel at få dine modellers skriftlige samtykke til fotografering og offentliggørelse.

Copyright til deltagernes billeder

Deltageren har Copyright på de billeder, der indgår i konkurrencen, med følgende undtagelser:

 1. Roskilde Fotomarathon har ret til vederlagsfrit at udstille alle deltageres billeder på fysiske udstillinger i Danmark og i udlandet. Fotografens navn vil så vidt muligt altid fremgå.
 2. Roskilde Fotomarathon samt dets medarrangører har ret til vederlagsfrit at offentliggøre alle deltageres billeder på deres hjemmesider, Facebook sider, Twitter, Instagram og andre sociale medier, eventsider og lignende. Fotografens navn vil så vidt muligt altid fremgå.
 3. Roskilde Fotomarathon har ret til vederlagsfrit at publicere alle deltageres billeder i elektroniske og trykte medier. Fotografens navn vil så vidt muligt altid fremgå.
 4. Roskilde Fotomarathon har ret til vederlagsfrit at overlevere deltagernes billeder til aviser og blade, som vederlagstfrit kan bringe disse i artikler.
 5. I forbindelse med enkeltpræmier må præmiesponsor vederlagsfrit publicere de præmierede billeder i ikke-kommercielt øjemed. Det vil ofte dreje sig om udstillinger, personaleblade og lign. Fotografens navn og copyright vil altid fremgå.

Ansvar

 1. Deltageren er ansvarlig for at oplyse korrekt navn, adresse, email og telefon nr. mm ved tilmeldingen. Er der ikke ikke givet korrekte oplysninger, kan eventuelle præmier mistes. Roskilde Fotomarathon og Roskilde Fotomarathons sponsorer kan ikke stilles til ansvar herfor.
 2. Hvis dit udstyr svigter, skal du henvende dig på mødestedet, hvor vi efter bedste evne vil forsøge at hjælpe dig. Roskilde Fotomarathon kan ikke garantere, at dit problem løses og at du kan fortsætte i konkurrencen.
 3. Roskilde Fotomarathon kan ikke gøres ansvarlig for beskadigede filer, hukommelseskort, fejl på kamera eller smartphone, svigtende internetforbindelse, nedbrud på mobilnettet, manglende strøm og lign.

Præmier

 1. Præmier kan ikke ombyttes til kontanter.
 2. Der tages forbehold overfor trykfejl samt fejlleverancer fra sponsorer og andre hændelser, som Roskilde Fotomarathon ikke har indflydelse på.

Forbehold for ændringer

Roskilde Fotomarathon forbeholder sig ret til at justere reglerne inden konkurrencestart.

Aflysning

Hvis Roskilde Fotomarathon bliver aflyst, kan Roskilde Fotomarathon og Roskilde Fotomarathons sponsorer ikke stilles til ansvar for eventuelle tab, du må lide heraf.